Myrbekämpning med kiselgur

Kiselgur är ett naturligt bekämpningsmedel. Kiselgur, även kallat diatomacéjord, är en jordart som huvudsakligen består av kiseldioxid. Kiselgur absorberar fett från ytskiktet på myror, och andra skadeinsekter såsom tvestjärtar och ängrar, vilket får dem att torka ut. Kiselgur har en långtidsverkande effekt. Kiselgur används inomhus vid exempelvis lister och kanter där myrorna håller till.
Kiselgur Diatom-X 220g
Kiselgur Diatom-X 220g

Kiselgur Diatom-X 220g från Diatom-X

99 kr
Mer info
MyrNIX kiselgur 200g
MyrNIX kiselgur 200g

MyrNIX kiselgur 200g från Tergent

169 kr
Mer info
Värdekit: Diatom-X kiselgur 3st
Värdekit: Diatom-X kiselgur 3st

Värdekit: Diatom-X kiselgur 3st från Diatom-X

269 kr
Mer info