Myrbekämpning med kiselgur

Kiselgur är ett naturligt bekämpningsmedel. Kiselgur, även kallat diatomacéjord, är en jordart som huvudsakligen består av kiseldioxid. Kiselgur absorberar fett från ytskiktet på myror, och andra skadeinsekter såsom tvestjärtar och ängrar, vilket får dem att torka ut. Kiselgur har en långtidsverkande effekt. Kiselgur används inomhus vid exempelvis lister och kanter där myrorna håller till.
Kiselgur Biobasis 1kg
Kiselgur Biobasis 1kg

Kiselgur Biobasis 1kg från Biobasis

299 kr
Mer info
MyrNIX kiselgur 200g
MyrNIX kiselgur 200g

MyrNIX kiselgur 200g från Tergent

169 kr
Mer info
Värdekit: 3st Kiselgur 1kg
Värdekit: 3st Kiselgur 1kg

Värdekit: 3st Kiselgur 1kg från Biobasis

799 kr
Mer info